พิธีแต่งงานเพศเดียวกัน

การสมรสกับเพศเดียวกัน (หรือที่เรียกว่า การแต่งงานแบบเกย์) เป็นการแต่งงานระหว่างคนสองคนที่มีเพศเดียว หรืออัตลักษณ์ทางเพศแบบเดียวกัน การรับรู้ทางกฎหมายของการแต่งงานเพศเดียวกัน อาจเรียกได้ว่าเป็นความเท่าเทียมทางเพศหรือการแต่งงานที่เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้สนับสนุนการแต่งงานเพศเดียวกันที่ถูกต้องตามกฎหมาย

Same-Sex Buddhist Blessing

พระประสาทพร ที่วัด ตอนบ่าย

พิธีการประสาทพรอันศักดิ์สิทธิ์จากพระสงฆ์ไทย เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับคู่รัก

...

@ พิธีพระประสาทพร เพศเดียวกัน ตอนบ่าย ที่วัด

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
Same-Sex Buddhist Blessing

พระประสาทพร ที่วัด ตอนเช้า

พิธีการประสาทพรอันศักดิ์สิทธิ์จากพระสงฆ์ไทย เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับคู่รัก

...

@ พิธีพระประสาทพร เพศเดียวกัน ตอนเช้า ที่วัด

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
Same-Sex Marriage Western Style

การสมรสเพศเดียวกัน หรือ การสมรสเกย์ เป็นการสมรสระหว่างบุคคลสองคนที่มีเพศเดียวกัน โดยการรับรองการสมรส

...

# พิธีแต่งงานแบบสากล คู่สมรสเพศเดียวกัน

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน