พิธียืนยัน คำสัตย์สาบาน

คู่รักจำนวนมากต้องการเฉลิมฉลองและยืนยันความรักและความมุ่งมั่นของพวกเขาต่อกัน โดยการต่ออายุคำปฏิญาณการแต่งงานของพวกเขา ทั้งในที่สาธารณะหรือในที่ส่วนตัว โดยการพูดว่ายืนยันคำปฏิญาณอีกครั้ง  วิธีการต่ออายุคำปฏิญาณงานแต่งงานของคุณมีทั้งความสนุกสนานและมีความหมายสำหรับชีวีตคู่อันยืนยาว

Renew Protestant Ceremony

โปรเตสแตนต์ที่แต่งงานแล้วหรือหย่าร้างสามารถแต่งงานใหม่ได้ แม้ว่าบางนิกายอาจต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน

...

# พิธียืนยันคำสัตย์ โปรเตสแตนท์

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
Renew East meet West Package

พิธีพระประสาทพร + พิธีแต่งงานแบบตะวันตก

พิธีการประสาทพรอันศักดิ์สิทธิ์จากพระส

...

# พิธียืนยันคำสัตย์ ไทยประสมตะวันตก

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
Renew Buddhist Beach

ประเพณีการแต่งงานของชาวพุทธรวมถึงการอวยพรคู่รักให้มีความสุข โดยทั่วไป ไม่มีพิธีแต่งงานในศาสนาพุทธเนื

...

# พิธียืนยันคำสัตย์สาบาน แบบชาวพุทธ ริมทะเล

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน