Islamic Marriage Ceremony

พิธีแต่งงานแบบอิสลาม เรียกว่า นิกะห์ ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายชายและฝ่ายหญิงตกลงปลงใจจะแต่งงานกัน จากนั้นฝ่ายชายจะให้ผู้ใหญ่ไปทำการสู่ขอ โดยมีการตกลงค่า มะฮัรฺ หรือ สินสอดทองหมั้น และกำหนดวันแต่งงาน เนื่องจากความเชื่อของศาสนาอิสลาม ไม่เชื่อในเรื่องโชคชะตา จึงไม่นิยมดูฤกษ์ยามก่อนแต่งงาน และมีข้อห้ามไม่ให้เชื่อเรื่องดวงดาวและโชคชะตาต่าง ๆ อีกด้วย ดังนั้น ชาวมุสลิมจึงไม่มีฤกษ์วันแต่งงาน นอกจากความสะดวกทั้งสองฝ่ายเท่านั้น

พิธีแต่งงานแบบอิสลาม มีกฎอยู่ 5 ประการ ดังนี้
1. ทั้งชายและหญิงต้องเป็นมุสลิม ถ้าแต่งงานกันไปแล้ว และมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนศาสนา ให้ถือว่าความเป็นสามีภรรยาก็สิ้นสุดลงด้วย โดยถือว่าเป็นการผิดประเวณี
2. ฝ่ายชายจะต้องจัดหาสินสอดทองหมั้น (มะฮัร) ให้กับฝ่ายหญิง และเมื่อแต่งงานกันแล้วสินสอดจะตกเป็นของฝ่ายหญิงเพียงคนเดียว
3. จะต้องมีชายมุสลิมที่มีคุณธรรม มาเป็นพยานในการแต่งงานอย่างน้อย 2 คน
4. จะต้องมี วะลีย์ หรือ ผู้ปกครองของฝ่ายหญิงเป็นผู้ทำหน้าที่แต่งงานให้ ซึ่งหากพ่อแม่ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ ฝ่ายหญิงจะต้องตั้งบุคคลมาเป็นวะลีย์แทน
5. วะลีย์ของฝ่ายหญิงต้องเป็นผู้เสนอคำขอแต่งงาน (อีญาบ) โดยมีเจ้าบ่าวขานรับ (กอบูล)

จากนั้นจึงมีการเลี้ยงฉลองแต่งงานกันขึ้น เรียกว่า วะลีมะฮฺ โดยที่มีข้อแม้ว่างานเลี้ยงจะต้องไม่ฟุ่มเฟือย เนื่องจากความเชื่อของศาสนาอิสลามนั้น อนุญาตให้มีการฉลองงานแต่งงานได้ แต่จะต้องอยู่ในความพอดี เนื่องจากเป็นความสิ้นเปลือง  ถึงแม้ว่าจะมีประเพณีที่ค่อนข้างเคร่งครัด แต่การแต่งงานแบบอิสลาม ก็ยังเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่ขาวมุสลิมทุกคน ต้องยึดถือและปฏิบัติตามกันมาอย่างยาวนาน

ตัวอย่างวีดีโอ งานแต่งงานอิสลาม :

แพคเกจแต่งงาน (นิกะห์) อิสลาม : ประเทศไทย

เพิ่มเติม : ดนตรี | วีดีโอ | ภาพถ่าย

แพคเกจแต่งงาน แบบอิสลาม รวม :

 • สรุปรายละเอียด พร้อมคำแนะนำ กับ อิหม่าม ผู้ประกอบพิธี
 • ช่างแต่งหน้า ทำผม
 • เข็มกลัดดอกไม้ติดเสื้อสำหรับเจ้าบ่าว
 • ช่อดอกไม้สำหรับเจ้าสาว
 • ช่างภาพ รวมอัลบั้ม จำนวน ๕๐ รูป ขนาด ๖ x ๘ นิ้ว และ รูปทั้งหมดใน USB
 • รถรับส่ง ไป - กลับ โรงแรมที่พัก
 • น้ำดื่ม ผ้าเย็น
 • ค่าธรรมเนียม เงินบริจาคสำหรับอิหม่ามและสุเหร่า
 • ใบรับรองพิธีมงคลสมรสจากทางสุเหร่า
 • พยาน ๒ ท่าน
 • รูปภาพออนไลน์บนเวปไซต์

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน