Islamic Marriage Ceremony

พิธีแต่งงานแบบอิสลาม เรียกว่า นิกะห์ ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายชายและฝ่ายหญิงตกลงปลงใจจะแต่งงานกัน จากนั้นฝ่ายชายจะให้ผู้ใหญ่ไปทำการสู่ขอ โดยมีการตกลงค่า มะฮัรฺ หรือ สินสอดทองหมั้น และกำหนดวันแต่งงาน เนื่องจากความเชื่อของศาสนาอิสลาม ไม่เชื่อในเรื่องโชคชะตา จึงไม่นิยมดูฤกษ์ยามก่อนแต่งงาน และมีข้อห้ามไม่ให้เชื่อเรื่องดวงดาวและโชคชะตาต่าง ๆ อีกด้วย ดังนั้น ชาวมุสลิมจึงไม่มีฤกษ์วันแต่งงาน นอกจากความสะดวกทั้งสองฝ่ายเท่านั้น

Krabi Islamic Wedding Nikah Package
Krabi Islamic Wedding Nikah Package
Bangkok Hotel Islamic Wedding Package
Bangkok Hotel Islamic Wedding Package
Phuket Islamic Wedding Package
Phuket Islamic Wedding Package
Samui Beach Islamic Wedding Package
Samui Beach Islamic Wedding Package
Phuket Beach Islamic Wedding Nikah
Phuket Beach Islamic Wedding Nikah
Phuket Islamic Wedding Nikah Package
Phuket Islamic Wedding Nikah Package
Phuket Nikah Islamic Wedding Package
Phuket Nikah Islamic Wedding Package
Phuket Islamic Nikah Wedding Package
Phuket Islamic Nikah Wedding Package
Samui Beach Islamic Wedding Package
Samui Beach Islamic Wedding Package
Phuket Islamic Nikah Wedding Package
Phuket Islamic Nikah Wedding Package
Krabi Islamic Wedding Nikah Package
Krabi Islamic Wedding Nikah Package
Phuket Islamic Wedding Package
Phuket Islamic Wedding Package

พิธีแต่งงานแบบอิสลาม มีกฎอยู่ 5 ประการ ดังนี้
1. ทั้งชายและหญิงต้องเป็นมุสลิม ถ้าแต่งงานกันไปแล้ว และมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนศาสนา ให้ถือว่าความเป็นสามีภรรยาก็สิ้นสุดลงด้วย โดยถือว่าเป็นการผิดประเวณี
2. ฝ่ายชายจะต้องจัดหาสินสอดทองหมั้น (มะฮัร) ให้กับฝ่ายหญิง และเมื่อแต่งงานกันแล้วสินสอดจะตกเป็นของฝ่ายหญิงเพียงคนเดียว
3. จะต้องมีชายมุสลิมที่มีคุณธรรม มาเป็นพยานในการแต่งงานอย่างน้อย 2 คน
4. จะต้องมี วะลีย์ หรือ ผู้ปกครองของฝ่ายหญิงเป็นผู้ทำหน้าที่แต่งงานให้ ซึ่งหากพ่อแม่ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ ฝ่ายหญิงจะต้องตั้งบุคคลมาเป็นวะลีย์แทน
5. วะลีย์ของฝ่ายหญิงต้องเป็นผู้เสนอคำขอแต่งงาน (อีญาบ) โดยมีเจ้าบ่าวขานรับ (กอบูล)

จากนั้นจึงมีการเลี้ยงฉลองแต่งงานกันขึ้น เรียกว่า วะลีมะฮฺ โดยที่มีข้อแม้ว่างานเลี้ยงจะต้องไม่ฟุ่มเฟือย เนื่องจากความเชื่อของศาสนาอิสลามนั้น อนุญาตให้มีการฉลองงานแต่งงานได้ แต่จะต้องอยู่ในความพอดี เนื่องจากเป็นความสิ้นเปลือง  ถึงแม้ว่าจะมีประเพณีที่ค่อนข้างเคร่งครัด แต่การแต่งงานแบบอิสลาม ก็ยังเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่ขาวมุสลิมทุกคน ต้องยึดถือและปฏิบัติตามกันมาอย่างยาวนาน

ตัวอย่างวีดีโอ งานแต่งงานอิสลาม :

แพคเกจแต่งงาน (นิกะห์) อิสลาม : ประเทศไทย

เพิ่มเติม : ดนตรี | วีดีโอ | ภาพถ่าย

แพคเกจแต่งงาน แบบอิสลาม รวม :

 • สรุปรายละเอียด พร้อมคำแนะนำ กับ อิหม่าม ผู้ประกอบพิธี
 • ช่างแต่งหน้า ทำผม
 • เข็มกลัดดอกไม้ติดเสื้อสำหรับเจ้าบ่าว
 • ช่อดอกไม้สำหรับเจ้าสาว
 • ช่างภาพ รวมอัลบั้ม จำนวน ๕๐ รูป ขนาด ๖ x ๘ นิ้ว และ รูปทั้งหมดใน USB
 • รถรับส่ง ไป - กลับ โรงแรมที่พัก
 • น้ำดื่ม ผ้าเย็น
 • ค่าธรรมเนียม เงินบริจาคสำหรับอิหม่ามและสุเหร่า
 • ใบรับรองพิธีมงคลสมรสจากทางสุเหร่า
 • พยาน ๒ ท่าน
 • รูปภาพออนไลน์บนเวปไซต์

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน