Thai Costumes

เครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมของไทย มีความแตกต่างกันไปตามเมืองและเป็นผู้ปกครองของแต่ละยุคประวัติศาสตร์ เสื้อผ้าของไทยสามารถจำแนกได้ตามช่วงเวลาประวัติศาสตร์และรูปแบบการแต่งกายที่แตกต่างกัน ก่อนหน้านี้เสื้อผ้าแบบไทยถูกสวมใส่ในชีวิตประจำวัน แต่ปัจจุบันนี้ การสวมใส่ชุดไทย สามารถพบเห็นได้เฉพาะในพิธีสำคัญๆเช่น พิธีแต่งงานแบบไทย เท่านั้น

Thai Costume - ManThai Costume - MaleThai Costume - MaleThai Costume - Male

Thai Costume - FemaleThai Costume - FemaleThai Costume - FemaleThai Costume - Female

Full List Bride Thai Costumes

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน